بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف یون های سولفات و سولفیت از محیط های آبی

پیام:
چکیده:
زمینه
سولفات یکی از یون های اصلی موجود در آب های طبیعی و فاضلاب ها است. حضور سولفیت نیز از این نظر که به سولفید و سولفات تبدیل می شود با اهمیت است. به علت حلالیت و پایداری بالا و در نتیجه مشکلات بهداشتی آنها حذف این یون ها از محیط های آبی مسئله پیچیده ای است. این پژوهش با هدف بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف غلظت های بالای یون های سولفات و سولفیت از محیط های آبی انجام شد.
روش ها
این مطالعه تجربی، در مقیاس آزمایشگاهی، با استفاده از یک مخزن شیشه ای با حجم 500 ml و الکترودهای آلومینیومی انجام شد. نمونه های سنتزی حاوی غلظت 500، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر سولفات و سولفیت به مخزن انتقال و میزان حذف در زمان ماندهای30،60 و90 دقیقه و ولتاژهای 10،20،30 ولت مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
ییشترین میزان حذف سولفیت 80% و در ولتاژ 30 و زمان ماند 90 دقیقه و غلظت 1000 میلی گرم در لیتر بوده و بیشترین میزان حذف سولفات 72% بوده که در ولتاژ 10 و90 دقیقه و غلظت 1500 میلی گرم در لیتر صورت گرفت.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که تکنولوژی الکتروکواگولاسیون می تواند در غلظت های بالا با برقراری ارتباط مناسب بین ولتاژ و زمان ماند واکنش و غلظت اولیه مورد استفاده قرار بگیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
324 تا 330
لینک کوتاه:
magiran.com/p1530502 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!