اعتبارسنجی روایت موسوم به آیه رجم

چکیده:
نوشتار حاضر می کوشد اعتبار روایات موسوم به «آیه رجم» را بررسی نماید. این روایات مدعی اند آیه ای در قرآن مبنی بر حکم سنگسار پیرمرد و پیرزن وجود داشته است: «إذا زنی الشیخ والشیخه فارجموهمالله». اما بعدها این آیه از قرآن حذف شد. وجود این روایات، باعث طرح نظریه «نسخ تلاوت» در قرآن گردیده است که از سوی اکثر قریب به اتفاق علمای اهل سنت و بخشی از علمای امامیه پذیرفته شده است. در مقابل، گروهی از علمای امامیه پذیرش این روایات را مستلزم عقیده به تحریف قرآن دانسته، و با این تحلیل، آن را مردود اعلام کرده اند. بررسی و نقد روایت مذکور و دیدگاه های پیرامونی اش، موضوع این مقاله است و در پایان به این نتیجه دست یافتیم که پذیرش آیه مدعایی و نظریه نسخ تلاوت با اشکالات جدی رو به روست.
زبان:
فارسی
صفحات:
195 -210
لینک کوتاه:
magiran.com/p1531084 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.