بررسی تغییرات هیستومورفومتری پوست موش صحرایی بالغ متعاقب تزریق PRP و PPP

چکیده:
زمینه مطالعه
PRP یک فرآورده بیولوژیک است که تفاوت معنی دار آن در مقایسه با داروهای صنعتی و برخی روش های سنتی نشان داده شده است. از مزایای این روش، سهولت تهیه PRP در مقایسه با مواد بیولوژیک دیگر و همچنین امکان تهیه این فرآورده در مطب و ایمنی بالای آن می باشد.
هدف
بررسی اثرات تزریق پلاسما بر پارامترهای بافت شناسی پوست بود.
روش کار
30 سر موش صحرایی به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه PPP و گروه PRP. پس از اخذ خون از حیوانات و سانتریفیوژ آن و ایجاد دو فاز غنی و فقیر از پلاکت، تزریقات پلاسما به صورت یکبار و با حجم μl 200 پلاسما به همراه μl 100 گلوکونات کلسیم 2% توسط سرنگ همیلتون در روز اول آزمایش انجام گرفتند. پس از 7 روز، نمونه های پوست از قسمت پشتی حیوانات اخذ شدند. پس از طی مراحل مختلف پاساژ بافتی، مقاطعی با ضخامت μm 6-5 تهیه و با روش هماتوکسیلین-ائوزین و تری کروماسون رنگ آمیزی شدند. پارامترهای ضخامت کل پوست، ضخامت لایه های اپی درم، درم و هیپودرم، ضخامت غلاف اپی-درمی ریشه مو، حداکثر عمق فولیکول ها، تعداد فولیکول های مو و غدد سباسه و نهایتا بررسی تعداد سلول های فیبروبلاست و درصد پراکندگی رشته های همبندی اندازه گیری شدند.
نتایج
نتایج حاصل نشان داد که تزریق پلاسما کاملا وابسته به تعداد پلاکت ها، تاثیرات معنی داری در افزایش اکثر پارامترها داشتند (05/0>p).
نتیجه گیری نهایی: نتایج این تحقیق به وضوح نشان دهنده نقش مفید این عمل زیبایی بر بهبود فاکتورهای پوست در گروه های دریافت کننده پلاسما، بخصوص PRP بود. به نظر می رسد تغییرات مشاهده شده در پوست به دنبال تزریق پلاسمای غنی شده در اثر آزاد شدن فاکتورهای رشد موجود در گرانول های پلاکت ها باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1531361 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.