رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تاکید بر تمرکز مالکیت

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تاکید بر تمرکز مالکیت است. مدیریت سود با استفاده از معیار خالص اقلام تعهدی غیر عادی از طریق مدل بال و شیواکومار(2006-2008) اندازه گیری؛ فرصت های سرمایه گذاری، به عنوان متغیر مستقل از طریق رشد هندسی ارزش بازار دارایی ها،نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن و تحلیل عاملی این دو شاخص محاسبه شد.حق جریان نقد و انحراف حق جریان نقد و حق کنترل، معیاری برای تمرکز مالکیت در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رشد هندسی دارایی ها و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. در حالی که، بین نسبت بالای ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن و تحلیل عاملی دو شاخص رشد و مدیریت سود رابطه مثبت معناداری دیده شد. هم چنین، تمرکز مالکیت نقش موثری بر رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری نداشت . به عبارت دیگر، سهامداران کنترل کننده از نقش نظارتی و قدرت خود جهت حمایت از سهامداران استفاده نمی کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1535274 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!