بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا و اولویت بندی مشکلات پیش روی آن ها در فرایند مدیریت و نظام بازاریابی

چکیده:
در این مطالعه به منظور برآورد کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوئین زهرا از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی (SDEA) استفاده شد. برای اولویت بندی مشکلات پیش روی تعاونی های کشاورزی این شهرستان در فرآیند مدیریت و نظام بازاریابی، رهیافت تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و معیار آنتروپی مورد استفاده قرارگرفت. داده های موردنیاز مربوط به سال 92-1391 بود که با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 43 نفر از اعضای تعاونی ها جمع آوری شد. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول عمومی کوکران و جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تنظیمی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی تصادفی تعاونی های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا در سطح پایینی (79 درصد) قرار دارد و واحدهای دامداری کمترین میزان کارایی را دارا می-باشند. همچنین، نتایج نشان داد که سیاست های نامناسب در قیمت گذاری و نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی، خدمات پایین در زمینه بسته بندی، فرآوری، بازاریابی و توزیع محصولات و نبود برنامه ریزی جامع بلند مدت از سوی مدیران به ترتیب اولویت های اول، دوم و سوم را در نا کارآمدی فرآیند مدیریت و نظام بازاریابی تعاونی های منطقه دارند. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، انجام مطالعات مکان یابی پیش از تاسیس تعاونی ها، ارائه تسهیلات و وام های با نرخ بهره کم به واحدهای دامداری، انتقال تجارب و تخصص تعاونی های موفق به تعاونی های ناکارآمد و تقویت و حمایت از نظام بازاریابی جهت مرتفع نمودن مشکلات پیش روی تعاونی های کشاورزی شهرستان بوئین زهرا و افزایش کارایی آن ها پیشنهاد شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
364
لینک کوتاه:
magiran.com/p1538140 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.