بررسی تحمل سرما در چند رقم انگور و ارتباط آن با بافت مردگی جوانه

چکیده:
به منظور بررسی میزان تحمل سرما در جوانه های انگور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 80 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 4 رقم (ریش بابا، سیاه شیراز، عسکری و بواناتی)، 4 تاریخ نمونه برداری (15آذر، 15دی، 15بهمن و 15اسفند سال های 1389 و 1390) و 5 دما (5+، 7-، 15- ، 22- و30- درجه سلسیوس) بود. از قلمه های تک گره این رقم ها استفاده شد و ویژگی های درصد مرگ جوانه های اولین، دومین و سومین میزان نشت یونی و LT10، LT50 و LT90 (دماهای کنترل شده زیر 0 که باعث مرگ 10درصد، 50درصد و90درصد جوانه ها می شود) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با کاهش دما به زیر 0 درجه سلسیوس، درصد بروز مرگ جوانه اولین افزایش یافت. بیش ترین مرگ جوانه در رقم سیاه شیراز مشاهده شد. جوانه های خفته رقم سیاه شیراز و عسکری در اثر تیمار دمای پایین بیش ترین و رقم ریش بابا و بواناتی کم ترین آسیب را دیدند. کم ترین و بیش ترین LT50 در 15 آذر به ترتیب در رقم سیاه شیراز (4/14-) و بواناتی (2/16-) و در 15 اسفند به ترتیب در رقم سیاه شیراز (1/10-) و ریش بابا (8/12-) مشاهده گردید. در جمع، رقم های ریش بابا و بواناتی از تحمل بیشتری و رقم های سیاه شیراز و عسکری تحمل کمتری به سرما داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549538 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!