مدل سازی پارامتر های سرعت و عرض تایر اتومبیل به منظور پیش بینی کاهش انتشار آلودگی صدای اتومبیل

پیام:
چکیده:
مقدمه
رانندگی ایمن مستلزم توانایی راننده برای دریافت پیام ها از محیط و تطابق با آنهاست. مهم ترین اثر آلودگی صوتی بر روی سیستم شنوایی و گوش انسان است. اختلالات در سیستم شنوایی می تواند اثرات جانبی مضری را برای سلامتی انسان به همراه داشته باشد. با کاهش این آلودگی در شهرهای بزرگ می توان کیفیت زندگی را، که یکی از بزرگ ترین اهداف است، به مقدار چشم گیری افزایش داد. از این رو در این تحقیق تایر اتومبیل به عنوان یکی از منابع آلودگی صوتی عنوان می گردد و نتایج این تحقیق می تواند در کاهش آلودگی صوتی مورد توجه قرار گیرد.
روش کار
جهت اندازه گیری صدای وسایل نقلیه در حال حرکت چند وسیله نقلیه با عرض های متفاوت تایر انتخاب گردید و در زمان حرکت آنها تراز صدا با استفاده از روش عبور (SPB) بر اساس استاندارد ISO 11819-1 اندازه گیری شد. با استفاده از اندازه گیری تراز صدا با دستگاه برای وسایل نقلیه در حال حرکت و در نظر گرفتن تایرهای مورد نظر، اندازه گیری و مدل ریاضی تراز صدا بر اساس اطلاعات به دست آمده با استفاده از برنامه SPSS و پارامترهای تایرهای وسیله نقلیه انجام شد.
یافته ها
در مطالعه ی صورت گرفته مشخص شد که مشخصات سرعت وسیله نقلیه و تایر بر روی تراز صدای ایجادشده از حرکت تایر بر روی روسازی تاثیرگذار است. سرعت متوسط خودروها می تواند در آلودگی صوتی نقش مهمی ایفا کند. با افزایش سرعت، چرخش لاستیک خودرو بر روی آسفالت افزایش می یابد که این یکی از عوامل شناخته شده در افزایش آلودگی صوتی است. هم چنین تغییر سرعت خودروها، صداهای ناهنجاری از سوی موتور خودرو به همراه دارد. تحلیل رگرسیون مدل آورده شده است. مقدار R2 به دست آمده برای مدل برابر 0.8367 است که بیان گر ضریب برازش می باشد.
نتیجه گیری
نتایج حاکی از آن است که سرعت وسیله نقلیه و عرض تایر های وسیله های نقلیه در افزایش آلودگی صوتی نقش مستقیم دارند و صدایی که به گوش راننده می رسد با افزایش آنها بیش تر می شود که لزوم کنترل صدا از منبع را نیاز دارد. با استفاده از مدل به دست آمده مشاهده می گردد تغییرات تراز صدا و عرض مقطع تایر بیش تر از سرعت وسیله نقلیه است و ضریب 1482/0 برای عرض تایر نسبت به ضریب 1195/0 نشان می دهد که با در نظر گرفتن عرض مناسب می توان به کاهش تراز صدا کمک بیش تری کرد
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1550003 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.