پیوندهای بینامتنی منظومه ی «آرش کمان گیر» کسرایی و «خوان هشتم» اخوان ثالث

چکیده:
بینامتنیت یکی از مباحث مهم در نظریه های ادبی معاصر است که در ایران نیز عمدتا به سبب هماهنگی با سابقه و ذائقه ی پژوهشی ایرانیان در زمینه ی بررسی وام گیری ها و تاثیر و تاثر متون، در صدر نظریه های ادبی نشست و در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از رویکرد بینامتنیت، به ویژه دیدگاه ژنی درباره ی بینامتنیت قوی (ارتباط متون در دو سطح صورت و مضمون) و آرای بلوم درباره ی اضطراب اثرپذیری، پیوندهای متنوع و مشابهت های فراوان دو منظومه ی «آرش کمان گیر» کسرایی و «خوان هشتم» اخوان کشف و تحلیل شده و اثرپذیری گسترده ی اخوان از کسرایی به اثبات رسیده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که میان این دو منظومه پیوند مستحکم بینامتنی وجود دارد. این پیوند از نظر اشتراک در گونه ی حماسه و اسطوره محوری بر «تداوم»، از نظر اشتراک در درون مایه ی سیاسی اجتماعی، فضاسازی آغازین، راوی و موسیقی بیرونی بر «تطابق» و از نظر ساختار زبانی و پایان بندی بر «تکامل» استوار است؛ اما اخوان برای رهایی از اضطراب اثرپذیری تلاش کرده است شعر خود را از منظومه ی کسرایی ممتاز و متمایز نشان دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
157 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p1555135 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.