بررسی تطبیقی و آماری نیایش های زرتشت در گاهان

چکیده:
نیایش به عنوان آسان ترین راه گفت وگوی دوسویه ی انسان با خدا، ازجمله ارکان و اجزای استوارکننده ی همه ی ادیان در طول تاریخ بوده است. بررسی ستایش ها و نیایش های رسمی ادیان گوناگون نمایانگر نظام فکری، دینی و وضعیت و نیازهای فردی و اجتماعی دین داران در اعصار گونه گون است. این جستار به بررسی توصیفی و آماری نیایش های «گات ها» (کهن ترین اثر مکتوب بازمانده ی ایرانیان) می پردازد؛ مجموعه ای منظوم که امروزه به باور بیشتر پژوهندگان، تنها بخش اوستاست که سخن زرتشت است؛ درحالی که دیگر بخش های اوستا در ادوار بعد تدوین شده اند. بیشترین خواهش ها و خواسته ها در گات ها، رواج راستی و سرکوبی دروغ، رهایی زمین و جاندارانش از ستم و خشم و بیدادگری، داشتن زندگی آرام و شاد، جامعه ای آباد و درنتیجه، رسیدن به کشور مینوی جاودانی اهورامزدا (فردوس) و پاداش و بخشایش جاودانی در روز داوری پسین است. بررسی درون مایه ی نیایش های گات ها نشان می دهد که مخاطب زرتشت به ترتیب: مزدا، اهورا، اردیبهشت، مزدااهورا، بهمن، سپندارمذ، اهورامزدا و شهریور است و او در بسیاری مواقع از ضمیر جمع برای خطاب به این مخاطبان استفاده می کند. سبک بیان زرتشت این انگاره را تقویت می کند که او همچنان که واژه های مزدا، اهورا، اهورامزدا و مزدااهورا را برای اشاره به موجودی واحد به کار می گیرد، امشاسپندان نیز همگی فروزه ها و اوصاف خدای واحدند. این پژوهش آماری نشان می دهد که درخواست های مینوی (غیرمادی)، دوسوم خواسته های گیتیک (مادی) است و زرتشت تقریبا به یک اندازه برای خود و دیگران دعا کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1555144 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.