مطالعه تحلیلی طرح واره های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
فرآیند تحول کودک تابع تاثیر متقابل عوامل زیستی، روان شناختی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار اساسی را در این زمینه ایفا می کند. مطالعه پیشینه پژوهشی نشان می دهد که کودکان بیشتر از هرجایی در میان خانواده در معرض خطر خشونت و بدرفتاری قرار می گیرند و این آسیب های جسمی، جنسی، روانی و غفلت که به کودک وارد می شود وی را ازنظر روانی آشفته می کند و باعث ایجاد طرح واره ها و تفکرات غیرمنطقی در ذهن او می شود. طرح واره ها به عنوان عناصر شناختی، نقش مهمی را در سازمان دهی شخصیت و نحوه تفسیر تجربه های فرد از رویدادها ایفا می کنند.
روش
مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مطالعه کتابخانه ای انجام شد. بدین منظور پایگاه های علمی با کلیدواژه های مرتبط با موضوع پژوهش مورد جستجو قرار گرفت و از اسناد و مقاله های به دست آمده مواردی که دارای اطلاعات معتبر علمی بودند مورد تحلیل، بررسی، مقایسه، تبیین و استنتاج قرار گرفتند.
یافته ها
جمع بندی پیشینه پژوهشی درزمینه طرح واره های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده نشان می دهد که بیشتر 18 طرح واره سازش نایافته اولیه ای که توسط جفری یانگ (1990) معرفی شد، در کودکان آزاردیده وجود دارد و هر یک از آزارگری ها و بدرفتاری های والدین به نوبه خود منجر به شکل گیری و تشدید یک یا چند مورد از طرح واره های سازش نایافته اولیه می شود.
نتیجه گیری
لازم است در سطح خرد و کلان برنامه ریزی های کافی برای ریشه یابی آسیب ها، ارائه راهکارهای پیشگیری، اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی و برگزاری نشست های تخصصی جهت جلوگیری از آزار کودکان صورت گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1556159 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.