مدل سازی سینتیک افت رطوبت قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با اولتراسوند و مایکروویو در طی فرایند سرخ کردن عمیق

چکیده:
مدل سازی فرایند سرخ کردن در جهت آگاهی از روابط بین متغییرهای مختلف، می تواند گامی مناسب در جهت بهبود کیفیت محصول باشد. در این پژوهش، اثر پیش تیمار اولتراسوند تحت فرکانس های 28 و 40 کیلوهرتز به مدت 15 دقیقه و پیش تیمار مایکروویو با توان های 3 و 6 وات بر گرم به مدت 10 دقیقه بر میزان رطوبت سیب زمینی سرخ شده در درجه حرارت های 150، 170 و 190 درجه سانتی گراد به مدت 60، 120، 180 و 240 ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. برازش داده های تجربی افت رطوبت نمونه ها در طی فرآیند سرخ کردن با استفاده از شش مدل تجربی پیشنهادی و قانون فیک انجام شد. نتایج نشان داد که هر دو پیش تیمار اولتراسوند و مایکروویو در کلیه سطوح مورد استفاده، میزان رطوبت نهایی نمونه ها را به طور معنی داری در سطح احتمال 5 درصد کاهش دادند. همچنین، با افزایش دما، میزان رطوبت نمونه های سیب زمینی به شکل غیرمعنی دار در سطح احتمال 5 درصد کاهش یافت. از طرف دیگر، با افزایش زمان فرایند، میزان رطوبت نمونه ها به طور معنی دار و بصورت نمایی کاهش پیدا کرد. همچنین، مدل های پیشنهادی در این پژوهش، با داشتن ضریب تبیین بالا (2R( و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) پایین، به خوبی داده های تجربی را برازش نمودند. ضریب انتشار موثر رطوبت برای نمونه های مختلف در دامنه 8-10×57/3 الی 8-10×08/11 متر مربع بر ثانیه به دست آمد. اعمال پیش تیمارهای اولتراسوند و مایکروویو موجب افزایش ضریب انتشار موثر رطوبت و کاهش انرژی فعال سازی نمونه ها شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p1576623 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.