بررسی زمینه های شکل گیری تعلق به محله

چکیده:
پژوهش حاضر با محوریت قرار دادن داده های میدانی درصدد مطالعه و فهم زمینه های شکل گیری تعلق به محله از چشم انداز شهروندان است. روش شناسی مبتنی بر روش کیفی تحلیل چارچوب است. در این پژوهش با استفاده از فنون مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی به گردآوری اطلاعات پرداخته شده و داده ها به وسیله نمونه گیری هدفمند از 41 مشارکت کننده زن و مرد از شهر تهران کسب شده است. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل چارچوب طی پنج مرحله آشناسازی، شناسایی چارچوب موضوعی، نمایه سازی، جدول بندی و ترکیب داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حول هفت درون مایه اصلی با عناوین «قدمت محله»، «مراودات همسایگی و خویشاوندی»، «داشتن تجارب و خاطرات خوب»، «پاسخگویی به نیازها»، «مطلوبیت محیطی و کالبدی»، «استمرار سکونت» و «مشارکت در امور محله» سازماندهی شدند که هر یک از درون مایه های مزبور دو یا سه درون مایه فرعی را پوشش می دهند. در پایان با مرور و ترکیب درون مایه های استخراج شده به چارچوب نظری نهایی دست یافتیم. بر اساس «چارچوب نظری نهایی» می توان عنوان کرد که زمینه های شکل گیری تعلق به محله در بین شهروندان تهرانی بر مجموعه ای از «پیوندهای عاطفی، اجتماعی و کالبدی» مبتنی است و از پیامدهای بارز این پیوندها می توان به «هویتمندی محله» اشاره کرد. به همین ترتیب، پیامد نهایی تعلق به محله در جامعه مورد مطالعه، احساس آرامش و احساس رضایتمندی از محله، مشارکت در امور محله و در نهایت استمرار سکونت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
153 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1577714 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.