خریدهای اینترنتی و ارزش مصرف کنندگان

چکیده:
با توجه به رشد سریع و گسترده ی ابزارهای برخط دیجیتال نظیر موبایل های هوشمند و تبلت ها، و سهولت قرار گرفتن در فضای مجازی، خرید و فروش برخط و خرده فروشی اینترنتی بستری جذاب برای کارآفرینی ایجاد کرده است. آمارها نشان می دهد در سه ماهه اول سال 2014 بیش از 5.8% از خرده فروشی درآمریکا از طریق اینترنت انجام شده و بعلاوه رشد خرده فروشی اینترنتی 16 برابر خرده فروشی سنتی بوده است. ولی با این حال، در کشور ما شرکت ها هنوز هم با چالش عدم استقبال چشمگیر افراد از این شیوه خرید روبرو هستند. بنابراین، شناسایی عوامل موثر برخرید اینترنتی موضوعی حیاتی برای کنشگران این عرصه می باشد. این تحقیق با هدف مطالعه عوامل موثر بر خرید اینترنتی مصرف کننده با توجه به اثر ارزش های مصرف کننده و با روش تحقیق پیمایشی به بررسی جامعه آماری افرادی که حداقل یکبار خرید اینترنتی داشته-اند، پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از بررسی روابط علت و معلولی بر مبنای روش مدلسازی معادلات ساختاری و برای بررسی روابط متغیر تعدیل گر از حداقل مجذورات جزئی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نوجویی مصرف کننده، امنیت، حریم خصوصی بر نیت خرید مجدد اینترنتی تاثیر مثبت دارند. همچنان بنا بر یافته های تحقیق، ارزش های مصرف کننده اثری بر متغیرها و نیت خرید مجدد اینترنتی نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1587910 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!