بیدار کردن متربی برای نماز از منظر فقه تربیتی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
تربیت اسلامی ساحات مختلفی دارد که تربیت عبادی یکی از مهم ترین این ساحات است. یکی از مسائلی که کمابیش والدین و مربیان با آن در فرزند پروری مواجه هستند؛ حکم شرعی بیدار کردن فرزندان و متر بیان برای نماز است. نوشتار حاضر درصدد است این مسئله را از منظر «فقه تربیتی» بررسی نماید. بر این اساس، هشت دلیل اعم از ادله عقلی، عناوین و قواعد عامه و روایات برای جواز، بررسی شد و در نهایت، پس از ناتمام دانستن ادله عقلی و عناوین و قواعد عامه، با استناد روایات خاصه و نیز تقدم ادله تربیت، «استحباب (و در شرایطی وجوب) ایقاظ متربی برای نماز»، حاصل شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1588250 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!