بررسی نسبت نهضت مردم ایران در سال های 1357 - 1356 در مقایسه با آرا و مواضع جریان های سیاسی - فکری آن دوره

پیام:
چکیده:
این نوشته در پی بررسی نسبت میان نهضت سال های 1357-1356 ایران با آراء و مواضع جریان های سیاسی- فکری آن دوره هاست.
بدین منظور، پس از طرح مسئله، ابتدا به وضعیت عمومی کشور در آن مقطع تاریخی اشاره شد. سپس آرا و مواضع مهم ترین جریان های سیاسی – فکری مطرح آن مقطع، مورد بررسی قرار گرفت. برخی از آن جریان ها، فاقد گفتمان فراساختاری بوده و فقط در چهارچوب سلطنت مشروطه می اندیشیدند و عمل می کردند (جبهه ملی، نهضت آزادی، کانون نویسندگان، مراجع تقلید). برخی دیگر معتقد به عبور از رژیم پهلوی بودند اما قادر به بسیج عمومی نبوده و مطالبه ی آنها نیز جمهوری اسلامی نبود (مجاهدین خلق، مارکسیسم). در این میان، امام خمینی (ره) هم به عبور از رژیم پهلوی و استقرار نظام اسلامی باور داشت و در این باره نظریه پردازی کرد، هم قادر به بسیج عمومی و همراه ساختن دیگر جریان ها با گفتمان خود بود و در این زمینه اقدام عملی کرد. بنابراین، شکل گیری نهضت و مطالبات آن، بازتاب عملی اقبال ملت به آراء و مواضعی بود که ایشان از سال 1341 به بعد مطرح کرده بودند.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609328 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!