تحول انجام معاملات در بازار سرمایه ی ایران دریچه ای برای ورود سرمایه گذاران نهادی و خارجی

چکیده:
بدنبال تاثیر فناوری اطلاعات در تحول صنایع کشورهای مختلف، بازار سرمایه نیز مستثنی نبوده و سریع تر از سایر حوزه ها دست خوش تحولات فناوری قرار گرفته است. به دنبال سیر تحول نحوه ی انجام معاملات در بازار سرمایه، دسترسی مستقیم به بازار به عنوان ابزاری فناورانه در تکامل این حلقه نقش بسزایی را ایفا می نماید. آنچه اهمیت به کارگیری این ابزار را مشخص می کند مشکلات ناشی از خلا وجود آن است. به خصوص در زمانی که مبحث جذب سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران مطرح است و تمام اقدامات به این سمت معطوف است. در این تحقیق پس از معرفی دسترسی مستقیم به بازار، براساس مدل های اندازه گیری آمادگی الکترونیکی جهت استقرار تجارت الکترونیک، عوامل مختلفی که به نحوی بر پیاده سازی این ابزار دخیل هستند استخراج شده و پس از تطبیق با نهادهای دخیل بازارسرمایه در شش زیرگروه فنی/زیرساختی، حقوقی، فرهنگی/آموزشی، اقتصادی، سازمانی/اجتماعی و مدیریت ریسک، طبقه بندی گردیده است. از روش تحلیل عاملی به منظور تلخیص عوامل و سپس از روش تاکسونومی درراستای اولویت بندی عوامل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور انجام اقدامات تحولی در نحوه ی انجام معاملات بازار سرمایه و پیاده سازی دسترسی مستقیم به بازار باید به طور جدی در عوامل فنی و زیرساختی سرمایه گذاری شده و زیرساخت فنی موجود را بازنگری نموده تا بستر مناسب فراهم گردد. مدیریت ریسک به طور منسجم به عنوان یکی از مهم ترین پیش شرط های این تحول است که متاسفانه در حال حاضر به صورت بسیار غیرکارا و سنتی انجام می پذیرد. در خلال این دو مهم به منظور دریافت بازخورد مناسب و داشتن تحولی مطلوب باید در این حوزه فرهنگ سازی شده و برای آن سرمایه گذاری شود تا دسترسی مستقیم به بازار به نحو مطلوب پیاده سازی گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1612506 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!