اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک های مختلف به منظور تضعیف نوفه های تصادفی مقاطع لرزه ای

چکیده:
داده های لرزه ای بازتابی همواره شامل انواعی از نوفه از جمله نوفه های ناهمدوس (تصادفی) و همدوس می باشند. نسبت سیگنال به نوفه پایین؛ مراحل پردازش به خصوص برانبارش و مهاجرت را با مشکل مواجه می کند و در نهایت ممکن است منجر به یک تصویر غیر قابل تفسیر از ساختارهای زمین شود. از آنجا که فرض اساسی تبدیل فوریه پایا بودن سیگنال است، بنابراین برای سیگنال های ناپایا کاملا کارا نیست. با توجه به این که تبدیل موجک، تابع را در حیطه زمان و فرکانس با استفاده از تابع موجک همزمان نشان می دهد؛ بنابراین بر محدودیت های تبدیل فوریه غلبه کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا روش نوفه زدایی SURE-LET در حوزه تبدیل موجک گسسته متعامد کاهشی و با استفاده از موجک های مختلف، به منظور تضعیف نوفه های تصادفی اعمال شود. در روش SURE-LET از هرگونه فرضیه ی پیشین بر روی سیگنال های عاری از نوفه اجتناب می گردد. در واقع روش SURE-LET به دو بخش اصلی تقسیم می شود: تضعیف کننده ی موجک که شامل بسط خطی توابع آستانه گذاری (LET) درون مقیاس است. سپس پارامترهای خطی برای به حداقل رساندن خطای نااریب اشتین (SURE)، بین داده های نوفه ای و عاری از نوفه، حل می شوند. با توجه به فرم درجه ی دوم برآورد MSE، پارامترها به راحتی با حل یک سیستم معادلات خطی، بهینه سازی می شوند. نتایج اعمال روش SURE-LET با موجک های مختلف نشان می دهد که موجک های سیملت و کویفلت خروجی بهتری نسبت به سایر موجک ها دارند. با توجه به میزان حفظ سیگنال در کنار تضعیف نوفه برتری روش SURE-LET بر روش های آستانه گذاری نرم و واهمامیخت حوزه f-x نشان داده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1640147 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!