بررسی شیوع و عوامل خطر آسم و بیماری های آلرژیک در کودکان سنین مدرسه (7-6 و 14-13 سال) بر اساس برنامه ISAAC در شهرستان جم، استان بوشهر در سال 1393

پیام:
چکیده:
زمینه
آسم و بیماری های حساسیتی به عنوان یک مشکل بزرگ بهداشتی در دنیا مطرح می باشند. شیوع این بیماری ها در جهان و ایران رو به افزایش است. بر همین اساس این مطالعه به بررسی شیوع این بیماری ها در شهرستان جم از توابع استان بوشهر پرداخته است.
مواد و روش ها
این مطالعه بر اساس پرسشنامه استاندارد بیماری های حساسیتی و آسم (ISAAC) فاز 1 و 3 که به بررسی فراوانی و عوامل خطر این بیماری ها می پردازد و بر روی 516 دانش آموز 7-6 سال و 569 دانش آموز 14-13 سال مدارس این شهرستان در سال 1393 انجام شد.
یافته ها
در شیوع اگزمای حساسیتی، حساسیت بینی و آسم در دانش آموزان 7-6 سال به ترتیب 8/13، 20 و 9/3 درصد بود، در حالی که فراوانی این بیماری ها در دانش آموزان 14-13 سال به ترتیب 5/19، 2/19 و 7/6 درصد بود. در این مطالعه بین میزان ابتلا به آسم و همراهی آن با بیماری حساسیتی اگزما و آلرژی بینی در هر گروه ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0P<). همچنین بین وجود عوامل خطر نظیر مواجهه با دود سیگار، نگهداری حیوانات خانگی و استفاده از گاز به عنوان سوخت در منزل و فراوانی این بیماری ها ارتباط معنی داری یافت شد (05/0P<).
نتیجه گیری
فراوانی بیماری های حساسیتی و آسم در شهرستان جم از توابع استان بوشهر بالا است و این افزایش با عوامل خطر نظیر مواجهه با دود سیگار، نگهداری حیوانات خانگی و استفاده از گاز به عنوان سوخت در منزل مرتبط است.
زبان:
فارسی
صفحات:
972 -981
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641790 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!