رسوب شناسی، محیط های رسوبی و ژئوشیمی آلی در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی

چکیده:
به منظور بررسی رسوب شناسی، محیط های رسوبی و ژئو شیمی آلی در بخش جنوبی حوضه خزر جنوبی، تعداد 124 نمونه رسوب سطحی (نواحی کم ژرفا تا ژرف) با نمونه گیر فکی برداشت شده و از نظر کربن آلی کل و s2 (پیرولیز راک-اول)، محتوی زیستی (موجودات آشفته کننده)، اندازه ذرات و کانی شناسی تحت آنالیز قرار گرفتند. بر پایه داده های لرزه ای کم ژرفا و مشاهدات میدانی، محیط های دلتا، سکوی قاره، شیب قاره و دشت حوضه شناسایی گردیدند. ذرات تشکیل دهنده این ناحیه به سه گروه آواری (کوارتز، خرده سنگ کربناته و غیر کربناته، فلدسپات، مسکویت و کانی های رسی اسمکتیت، کائولینیت، ایلیت و کلریت)، آلی- زیستی (پوسته موجوداتی نظیر دوکفه ای، استراکود و گاستروپود) و قطعات غیر اسکلتی (پلوئید های آهکی گلی) تقسیم شده است. چندین شاخص نظیر میزان کربن آلی کل، نوع مواد آلی و محتوی زیستی نشان دهنده شرایط متفاوت اکسیدان (رسوبات سکو و شیب قاره) و فقیر از اکسیژن (رسوبات ژرف دشت حوضه) می باشد. رسوبات فقیر از اکسیژن، غنی از مواد آلی نوع II و حاوی کربن آلی کل بیش از 1 درصد وزنی می باشند، در حالی که رسوبات مناطق اکسیدان، غنی از پوسته موجودات ساکن در بین رسوبات (نظیر گاستروپودا و استراکودا)، حاوی مواد آلی نوع III و کربن آلی کل کم تر از 1 درصد وزنی می باشند. این موارد نشان دهنده حفظ بهتر مواد آلی در مناطق ژرف تر (دشت حوضه) می باشد. مواد آلی نوع III نشان دهنده ورود مواد آلی خشکی زی (قاره ای) به رسوبات سکو و شیب قاره می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1649845 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.