ارزیابی روابط بین شاخص های بهره وری نیروی انسانی و دستمزد، در کارگاه های بزرگ صنعتی مبتنی بر الگوریتم های فرا ابتکاری و شبکه های بیزی

چکیده:
برای اینکه سازمانی بتواند در جهت رشد و بهبود بهره وری خود اقدام نماید، لازم است که عوامل موثر در زمینه بهبود بهره وری را شناسایی کرده و سپس بر اساس اهمیت آنها، اقدامات مناسب را به عمل آورد. پژوهش حاضر با هدف تعیین عواملی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی بهره وری نیروی انسانی و حقوق و دستمزد کارکنان به صورت هم زمان تاثیر می گذارند و همچنین بررسی چگونگی تاثیر این دو عامل بر روی یکدیگر، صورت گرفته است. در این راستا با در نظر گرفتن قابلیت بالای شبکه های بیزی در برآورده کردن اهداف این پژوهش و همچنین استفاده از الگوریتم های فراابتکاری برای بالا بردن دقت کار، به کشف و بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرهای درونی و مقطعی کارگاه های صنعتی با بیش از 10 نفر کارکن در سال 1386 که به عنوان آخرین اطلاعات بنگاه های صنعتی شامل 13239 بنگاه در اختیار بوده، پرداخته شده است.
نتایج به دست آمده از مدل برآورد شده ی نهایی از میان انواع شبکه های بیزی تست شده، نشان می دهد که علاوه بر اینکه میزان حقوق و دستمزد کارکنان تابعی از ارزش افزوده می باشد، بهره وری نیز تابعی از ارزش افزوده و دستمزد می باشد. همچنین تاثیری که ارزش افزوده بر روی بهره وری دارد حدود 4 برابر بیشتر از تاثیری است که حقوق و دستمزد کارکنان بر روی بهره وری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p1658300 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.