شناسایی واریانت های آللی مختلف ژن پرایون موثر بر بیماری اسکراپی در بزهای نژاد نائینی

چکیده:
فرم پیچش غیر نرمال پروتئین پرایون باعث وجود بیماری های بیشماری در پستانداران از قبیل انسفالوپاتی اسفنجی گاوی (بیماری جنون گاوی) در گاو، بیماری کرتزفلد- جاکوب در انسان و بیماری اسکراپی در بز وگوسفند می شود. تمام این بیماری ها روی ساختار مغز و سیستم عصبی اثر گذاشته و تا به حال هیچ روش درمانی برای آن ها ارایه نشده است و در نهایت باعث مرگ دام می شود. با بررسی های بیشتر مشخص شد که حیوانات بر اساس تنوع ژنتیکی در ژن پرایون در گروه های مختلف از لحاظ حساسیت و مقاومت به بیماری قرار می گیرند. به منظور شناسایی فرم های مختلف اللی ژن پرایون در بز نژاد نائینی، از تعداد 120 راس بز نژاد نائینی نمونه خون تهیه شد. بعد از استخراج DNA با استفاده از روش نمکی بهینه یافته، قطعه مورد نظر تکثیر و با استفاده از روش های PCR-SSCP و تعیین توالی تعیین ژنوتیپ شدند. در پژوهش حاضر، نتایج تعیین ژنوتیپ با روش PCR-SSCP 9 الگوی باندی را نشان داد که در نهایت آنالیز ژنتیکی از نواحی کد کننده ژن پرایون، یک چند شکلی جدید را در کدون 186 (T- M or K) نشان داد. علاوه بر این، دو جهش خاموش نیز در کدون های 138 و 143 مشاهده شد. با توجه به آنالیز ژنتیکی کدون های 136، 154 و 171 تمامی بزهای نائینی مورد مطالعه دارای هاپلوتیپ ARQ بوده و احتمالا فراوانی بالای این هاپلوتیپ می تواند به علت همبستگی این آلل با صفات مهم و اقتصادی باشد و با توجه به پژوهش های پیشین احتمالا این نژاد مقاومت کمی نسبت به بیماری اسکراپی دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
502
لینک کوتاه:
magiran.com/p1665951 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.