یافته کوتاه: اندازه گیری محتوای عصاره رنگدانه کلروفیل (b،a c،) و همبستگی پارامترهای هیدرولوژیکی در تابستان (مطالعه موردی: تالاب بین المللی گمیشان)

نویسنده:
چکیده:
اکوسیستم های تالاب های ساحلی به طور گسترده در مناطق خشک و در امتداد سواحل توزیع شده اند (Montoya، 2009) مانند تالاب بین المللی گمیشان، این تالاب ساحلی دریای خزر شامل بسیاری از مناطق وسیع کم عمق و شور که جاذب انواع زندگی پرنده و تنوع زیستی است (Jafari، 2009) و به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. در بسیاری از تالاب ها شاخص زیستی کلروفیل به عنوان ماده رنگی مهم فتوسنتز در فیتوپلانکتون ها و جلبک ها مطرح است و اغلب به عنوان برآوردگر زیست توده جلبکی استفاده می شود (Gibson et al.، 2000). سه نوع از مهم ترین ترکیبات کلروفیل در محیط زیست دریایی شامل (Chl-a)Chlorophyll-a ، (Chl-b) Chlorophyll-b و (Chl-c) Chlorophyll-c است. همه جلبک های فتوسنتزکننده و گیاهان عالی شامل Chl-a به عنوان رنگدانه اصلی می باشند (Smith et al.، 2007). سیانوباکتری ها (Cyanobacteria) تن ها شامل Chl-a هستند (Scheer، 1991). سایر رنگدانه ها و لوازم جانبی مانند Chl-b وc در فیتوپلانکتون، برای جدا کردن گروه های مختلف جلبک کاربرد دارد (Gonzalez، 2011).
زبان:
فارسی
صفحات:
171 تا 179
لینک کوتاه:
magiran.com/p1672166 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!