بررسی میزان موفقیت ترجمه ی فرانسوی شازده احتجاب، اثر هوشنگ گلشیری از نظر مولفه های فرهنگی

چکیده:
یکی از مهم ترین دستاوردهای ترجمه، برقراری ارتباط بینا فرهنگی و بینا زبانی بین فرهنگ ها و زبان های متفاوت است. به زبان ساد ه تر، ترجمه نوعی تعامل میان فرهنگ مبدا و فرهنگ مقصد است. مقابله ی ترجمه نیز، از طریق تقابل زبان و فرهنگ مبدا و مقصد، مسیری نو در درک و انتقال یک فرهنگ به فرهنگ دیگری باز می کند.شازده احتجاب (1348)، اثر هوشنگ گلشیری، رمانی نو و بنابراین غیر خطی است که سال های پایانی دوره ی قاجار را بدون رعایت سلسله زمانی به تصویر می کشد. از سویی، پس زمینه ی تاریخی موجود در این رمان، گویای آداب و رسوم، لباس ها، معاشرت ها و نیز جایگاه زن در این برهه از تاریخ و فرهنگ ایران است. پژوهش حاضر، به بررسی مقابله ای این رمان با ترجمه ی آن به زبان فرانسوی -توسط حسین اسماعیلی و ژاک سلوا (1990) و با بهره گیری از نظریه هایی از جمله نظریه ی برمن، نایدا و نیز معادل گزینی خواهد پرداخت. مطالعه ی زبان این رمان و چگونگی برگردان واژگان با بار فرهنگی، از موارد پر اهمیت این تحقیق است. بررسی سبک ترجمه ی این اثر و میزان تعهد مترجم به متن اصلی و موارد فرهنگی به جا مانده در آن به پرسش درباره ی چیستی و چرایی تعامل میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ فرانسوی پاسخ خواهد داد.لازم به ذکر است که یکی از دستاوردهای توصیفی پژوهش حاضر این است که چهره های نمادین و فرهنگی و معرفی آنها از خلال اسامی خاص، که در متن مبدا کلیدی به شمار می رود، در ترجمه و نیز مقابله ی آن می بایست مورد اهمیت قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1686987 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!