شناسایی و بررسی برخی از ویژگی های ویروس آلوده کننده زعفران (Crocus sativus) در ایران

چکیده:
پس از نمونه برداری تصادفی از برگ ها و بنه های گیاه زعفران (Crocus sativus L.) از شش استان کشور در سال های 1390 تا 1394، شمار 641 از 890 نمونه با آنتی بادی های عمومی جنس پوتی ویروس و همان طور با آنتی بادی اختصاصی ویروس موزاییک معمولی لوبیا(BCMV) در آزمون الایزا واکنش مثبت نشان داد. وزن مولکولی پروتئین پوششی (CP) چند جدایه مورد بررسی پوتی ویروس زعفران با استفاده از آزمون وسترن بلات 35 کیلو دالتون محاسبه شد. پس از استخراج آر.ان.ا کل از گیاهان آلوده، سه قطعه منقطع از ژنوم (مربوط به انتهای ''3 ژنوم و بخشی از نواحی CI و HC-Pro) تکثیر شد. پروتئین پوششی (CP) پوتی ویروس زعفران بر پایه توالی نوکلئوتیدی بیشترین یکسانی را (74 درصد) با Ceratobium mosaic virus و Telosma mosaic virus و بر پایه توالی ترجمه اسیدآمینه ای بیشترین یکسانی را (8/78 درصد) با Bean common mosaic necrosis virus داشت. به رغم رابطه سرم شناختی (سرولوژیکی) بالای این پوتی ویروس با BCMV و خویشاوندی تبارزایی (فیلوژنتیکی) با زیرگروه BCMV بر پایه ناحیه CP، میزان یکسانی توالی نوکلئوتیدی و ترجمه اسید آمینه ای پروتئین پوششی آن کمتر از آستانه تعیین حدود و گستره گونه در جنس پوتی ویروس است. لذا به احتمال زیاد پوتی ویروس آلوده کننده زعفران گونه جدیدی از جنس پوتی ویروس بوده که اظهارنظر قطعی مستلزم تعیین توالی کل ژنوم آن است.
زبان:
فارسی
صفحات:
263 -275
لینک کوتاه:
magiran.com/p1688369 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.