ارزیابی وضعیت زیست محیطی شهرهای درمجاورت با صنایع فولاد با مدل SWOT (مطالعه موردی: شهرستان اردکان)

نویسنده:
چکیده:
زمینه و هدف
اصولا رشد و گسترش شهر و شهرنشینی اغلب با فعالیت های صنعتی همراه است. این همراهی و همزیستی از یک سو امکان اشتغال و رشد اقتصادی را برای شهروندان به ارمغان می آورد و از سوی دیگر، آن ها را در معرض آلودگی های مختلف قرار می دهد. با توجه به این مطلب وجود صنایع فولاد در محدوده شهرستان اردکان باعث مشکلات فراوانی در این منطقه شده است. در این تحقیق نقش آلوده کننده این صنایع و اثرات منفی آن بر شهرهای محدوده تحت تاثیر آن با بهره گیری از مدل SWOT بررسی شده است.
روش بررسی
روش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی– تحلیلی است. به منظور جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده و با توجه به اطلاعات به دست آمده به بررسی وضعیت زیست محیطی در منطقه اقدام شده است. در مرحله بعد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردها و استراتژی ها از روش SWOT استفاده شده است.
یافته ها
نتایج یافته ها نشان می دهد که مجموع امتیاز وزن دار جدول ماتریس عوامل داخلی 95/2 و در جدول ماتریس عوامل خارجی 42/2 است. که عدد حاصله پایین تر از میانگین بوده، در واقع از قوت ها و فرصت های به دست آمده به درستی در جهت غلبه بر ضعف ها و تهدیدها استفاده نشده است و ضعف ها بر قوت ها و تهدیدها بر فرصت ها غالب هستند. و نوع استراتژی حاصل شده، استراتژیی تنوعی(اقتضایی) است.
نتیجه گیری
با توجه به اهمیت نقش توسعه صنعت و از طرفی توجه به نقش محیط زیست، باید مدیران مربوطه شرایطی را اخذ نمایند تا با اتخاذ سیاست های مناسب و برنامه ریزی مطلوب، بتوان در کنار حفظ محیط زیست به رشد و توسعه صنعت پرداخت.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1690831 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!