تعیین علایم، نشانه ها و بیماری های مهم و شایع که یک پزشک عمومی باید بداند: گامی در جهت آموزش پاسخ گو

پیام:
چکیده:
مقدمه
پاسخ گویی به نیازهای جامعه یک ویژگی اساسی در آموزش پزشکی است. در این راستا، این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه های پزشکان عمومی استان اصفهان در مورد حداقل های یادگیری پزشک عمومی براساس علایم، نشانه ها و بیماری های شایع و مهم، انجام شد تا در بازنگری برنامه درسی بر مبنای پاسخ گویی به نیازهای جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
روش ها
این مطالعه مقطعی در سال 1394 و 1395 و در دو فاز اصلی انجام شد. در فاز اول با مرور مستندات، تجارب قبلی و مرور متون ابزار مطالعه تدوین گردید. در فاز دوم، مطالعه میدانی با جامعه پژوهش پزشکان عمومی شاغل در بخش های خصوصی و دولتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمونه گیری تصادفی منظم و خوشه ای)642 نفر (انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی بود.
نتایج
در این مطالعه 619 پرسش نامه ها تحلیل شد. 7/46% افراد مورد مطالعه زن و 5/37% به عنوان پزشک خانواده فعالیت داشتند. براساس تعامل بین میزان مواجهه نمونه ها با بیماری ها، علایم و نشانه ها و اهمیت هر یک از موارد، 136 مورد به عنوان اولویت آموزشی تعیین گردید.
نتیجه گیری
با توجه به این که شیوع بالای یک بیماری و اهمیت آن برای آموزش به عنوان معیارهای تعیین ضرورت یادگیری پذیرفته شده است در این مطالعه اولویت های آموزش پزشکان عمومی براساس تعامل بین این دو معیار تعیین گردید. پیشنهاد می گردد مطالعات بیش تر جهت تعیین عرصه های مناسب برای آموزش این اولویت ها و محتوای آموزشی متناسب آن انجام گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1693532 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.