ارائه یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری

پیام:
چکیده:
مقدمه
ارائه ی یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه هاکسلی دو لایه، بر اساس اتصالات مهاری، تحریکی – دیداری.
روش
معماری این مدل هاجکین و پلاستیسیتی سلول های اعصاب مرکزی و محیطی طراحی شده است. این مدل دارای سه بخش اصلی بوده و توجه انتخابی به صورت شبکه ای از سلول های خیزکی با اتصال ستاره بین واحد مرکزی و عناصر محیطی است. همچنین در این مدل توجه تمرکزیافته با برخی سلول های محیطی نشان داده می شود. این سلول ها خیزک هایی همزمان با سلول مرکزی تولید می کنند و بقیه ی آنها مهار می شوند. نوآوری این مقاله، ارایه ی دینامیک های قدرت ارتباطی جدید به صورت بخش های افزایشی و کاهشی، افزودن نویزها و عوامل تصادفی به مدل است.
یافته ها
برای ارزیابی مدل، پنج نوع دینامیک شامل همزمانی سراسری، همزمانی جزئی، حالت های گذرا، سکون و ناهمزمانی در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این مدل می تواند به صورت پی در پی اشیا را با الویت های فرکانسی نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات گذشته همخوانی خوبی دارد و مختلف انتخاب کند.
نتیجه گیری
توانسته رفتار مقاوم تری از خود نشان دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1704811 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.