مطالعه تاکسونومیک نمونه های خاک زی سیانوپروکاریوت های رشته ای فاقد هتروسیست از استان یزد، ایران

چکیده:
به منظور بررسی سیانوپروکاریوت های خاکزی استان یزد، تاکسون های موجود در خاک هفت ایستگاه از شهرستان های تفت، میبد و اردکان مورد مطالعه قرار گرفت. شناسایی نمونه ها بر اساس ویژگی های مورفولوژیک صورت گرفت. در این تحقیق، در مجموع 18 گونه متعلق به 9 جنس Oscillatoria،Kamptonema ، Phormidium، Lyngbya، Oxynema، Microcoleus، Jaaginema، Pseudanabaena و Leptolyngbya از خانواده های Microcoleaceae، Oscillatoriaceae، Pseudanabaenaceae و Leptolyngbyaceae شناسایی شدند. ارزیابی نحوه پراکنش گونه های شناسایی شده در ایستگاه های مطالعاتی و ارائه تصاویر کامرا لوسیدای گونه ها از دیگر نکات این مطالعه است. لازم به ذکر است، از میان گونه های شناسایی شده، 3 گونه Phormidium arvense Gardner، Phormidium chlorinum (Kützing ex Gomont) Umezaki و Microcoleus steenstrupii Petersen برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1715089 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!