اصول روشی تربیت مقایسه ای در آموزه های قرآنی

چکیده:
تربیت مقایسه ای از مهم ترین و پرکاربردترین روش های تربیتی قرآن است. در این روش، قرآن کریم دو امر متضاد مانند کفر و ایمان را مقابل هم می نهد، به آثار و نتایج هر دو اشاره می کند، آن گاه از متربی می خواهد که دو طرف را با هم مقایسه کند و به اختیار خود، یکی را برگزیند. اصلی ترین مبنای خاص تربیت مقایسه ای، از وجود تضاد در مجموعه ی جهان هستی حکایت دارد.
این مقاله به روش توصیفی_ تحلیلی، با هدف کشف اصول و قواعد روشی تربیت مقایسه ای در آموزه های قرآنی، تهیه شده و با دقت و امعان نظر در مبنای خاص آن، به اصول ذیل دست یافته است: اصل اثبات و نفی؛ اصل ارائه ی معیار؛ آزادی و عدم اجبار؛ اصل رنج و گنج؛ درمان درد با ضد آن؛ اصل روشنگری؛ معیار خیر و شر؛ عملی کردن وعده و اجرایی نکردن وعید؛ ضرورت توجه به حیات طیبه و آخرت گرایی در برابر دنیا گرایی.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1743131 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!