زیبایی شناسی مولفه های نقاب در قصیده «مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان» اثر «عبدالعزیز المقالح»

پیام:
چکیده:
در دوره معاصر، به دلیل پیچیدگی مفاهیم شعری از سخنانی مبهم، غیر مستقیم و ابزار هنری گوناگونی بهره می برند، ابزاری چون «نقاب» که پیام آور ابهام است. تکنیک کاربرد نقاب در بیشتر اشعار بر استفاده از شخصیت های تاریخی استوار بوده که برای بیان دیدگاه شاعر در خصوص کاستی های جامعه بشری یا محکوم کردن اوضاع جامعه ملی خود است. «نقاب» از نظر بافت و ساختار ارتباط تنگا تنگی با اسطوره ها (نماد ها) دارد و در عین حال مولفه های درام مانند «مونولوگ» (گفت گوی درونی) در آن به کار گرفته می شود. «عبدالعزیز المقالح» از همین تکنیک برای آگاهی بخشی به هم وطنان خود درباره ظلم وجور حاکمان مستبد و آن هم در پس نقاب حضرت «نوح» بهره برده است. قصیده »مقتطفات من خطاب نوحبعد الطوفان»اولین قصیده ای است که شاعر در آن از تکنیک نقاد استفاده کرده است.این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی قصد آن دارد تا چگونگی استفاده از تکنیک نقاب را در این قصیده مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. از همین روی از معیار های مونولوگ درامی، نقاب و صورتک و رویکرد های متنوع تصاعدی و نزولی (جابجایی) نقابها استفاده شده است. از مهمترین دستاوردهای این تحقیق به موارد زیر اشاره می شود: شاعر در زمینه تنوع بخشی به نقاب برای انتقال ویژگی های عصر خود به شخصیت تاریخی از سبک آشنایی زدایی بهره برده، میان این شخصیت و شخصیت خود ارتباط مملوسی برقرار ساخته است. صورت و نقاب در این قصیده از هم جدا نمی شوند و تا پایان همراه یکدیگرند هرچند گاهی نقاب بر صورت تفوق می یابد. گرچه شاعر در پاره ای از سبک سخنرانی بهره می برد لکن شاکله اصلی قصیده در مونولوگ درامی استوار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1760220 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!