مطالعه تطبیقی راهبردهای کلان انرژی در ایران و کشورهای منتخب

چکیده:
تدوین راهبردهای کلان انرژی کشور، چراغ راهی برای تدوین اهداف کلیه زیر بخش ها و برنامه های بلندمدت انرژی است و انجام مطالعات تطبیقی در جهت بررسی تجارب دیگر کشورها می تواند در این امر تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله ارائه نتایجی راهبردی جهت استفاده در تدوین راهبردهای کلان انرژی کشور با توجه به مطالعات تطبیقی بخش انرژی کشورهای هم تراز و کشورهای توسعه یافته و مقایسه نقاط قوت و ضعف آن ها با بخش انرژی ایران است. این پژوهش با استراتژی کیفی به لحاظ هدف توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد و مدارک و با رویکرد تحقیقات توسعه ای انجام شده است. کشورهای روسیه، هند، برزیل و نروژ برای انجام مطالعه تطبیقی با توجه به شاخص شدت انرژی، انتخاب شد و مطالعات تفصیلی این کشورها با توجه به معیارهای سیاست های کلان انرژی، امنیت انرژی، ژئوپلیتیک انرژی و برنامه های زیست محیطی، انجام پذیرفت. با توجه به نتایج مطالعه تطبیقی و تجارب کشورهای موردبررسی و با ملاحظه ظرفیت ها و محدودیت های موجود، پیشنهادهایی جهت تدوین راهبردهای انرژی در کشور ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p1763726 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.