بررسی باکتری شناسی ورم پستان گاو در گاوداری های شهر اصفهان و تاثیر عصاره های بره موم و گرده گل کندوی زنبور عسل بر روی باکتری های جدا شده

چکیده:
ورم پستان موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی در شیر و تغییرات آسیب شناسی در غده پستان می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل باکتریایی ورم پستان گاو در گاوداری های شهر اصفهان و بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های بره موم و گرده گل زنبور عسل بر باکتری های جداسازی شده انجام پذیرفت. از 10 گاو دارای علائم ورم پستان با رعایت شرایط استریل نمونه شیر تهیه شد. باکتری های جدا شده بر اساس خصوصیات ماکروسکوپی، میکروسکوپی و آزمون های بیوشیمیایی شناسایی شدند. عصاره های اتانولی و استونی بره موم و گرده گل با استفاده از روش خیساندن تهیه و اثر ضدباکتریایی آنها با استفاده از روش چاهک پلیت و هم چنین براساس روش میکرودایلوشن تعیین شد. باکتری های جدا شده شامل استرپتوکوکوس آگلاکتیه، استافیلوکوکوس آرئوس، گونه ای از کورینه باکتریوم، گونه ای از لیستریا، سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیا کلای بودند. عصاره های بره موم و گرده گل در روش چاهک پلیت بر روی جدایه های گرم مثبت موثر بودند اما روی انواع گرم منفی تاثیری نداشتند. میانگین نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی نشان دهنده اثرات قابل توجهی از عصاره استونی گرده گل بر استرپتوکوکوس آگالاکتیه (غلظت mg/ml 5/12)و عصاره اتانولی گرده گل بر گونه کورینه باکتریوم (غلظت mg/ml 5/12) بود. عصاره استونی بره موم بر استافیلوکوکوس آرئوس با غلظت mg/m 25 و بر گونه لیستریا با غلظت mg/ml 5/12 بیشترین تاثیر را داشت. نتایج در بررسی حداقل غلظت کشندگی مورد تایید قرار گرفت. عصاره های بره موم و گرده گل بر روی باکتری های گرم مثبت جداشده از ورم پستان گاو تاثیر قابل توجهی داشتند و این تاثیر بیشتر توسط عصاره های استونی مشاهده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1770268 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.