تعیین ترکیبات شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی در شرایط آزمایشگاهی

چکیده:
هدف از این مطالعه تعیین ترکیب شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی در فارس_ایران بود. اسانس ریشه شلغم شیرازی به روش تقطیر با آب به کمک دستگاه کلونجر استخراج و آنالیز اسانس توسط کروماتوگرافی گازی-جرمی منجر به شناسایی 16 ترکیب گردید. اصلی ترین ترکیبات شامل متیل کاویکول با بالاترین درصد (32.31 درصد)، ترنس آنتول (19.58 درصد)، لینالول (15.46 درصد)، آلفا پینین (9.28 درصد)، آلفا توجون (6.59 درصد) و بتا پینین (3.34 درصد) بودند. به منظور ارزیابی خاصیت ضد میکروبی اسانس از دو روش میکرودایلوشن و انتشار دیسک استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اسانس گیاه شلغم شیرازی دارای اثر قابل توجهی در کاهش رشد باکتری های مورد آزمون بوده است. اگرچه اسانس حاصل حداقل غلظت بازدارندگی کمی (2.5 میلی گرم بر میلی لیتر) روی باکتری اشرشیاکلی داشت اما در مقابل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بالاترین تاثیر (حداقل غلظت بازدارندگی 0.625 میلی گرم بر میلی لیتر) را از خود نشان داد. نتایج ارائه شده در این تحقیق، نشان دهنده خاصیت ضد باکتریایی اسانس ریشه شلغم شیرازی می باشد، بنابراین می توان از اسانس ریشه این گیاه به عنوان یک منبع بالقوه از یک ماده ضد میکروبی فعال برای صنعت غذا استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1770272 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.