تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد ماهی Aphanius sophiae در معرض آفت کش کارباریل

چکیده:
در این مطالعه تاثیرات آفت کش کارباریل بر بافت های کبد و آبشش ماهی Aphanius sophiae به مدت 9 روز در معرض غلظت های 0/5، 1 و 0/5 میلی گرم در لیتر پرداخته شد. بافت ها در روزهای اول، پنجم و نهم پس از شروع آزمایش، جهت مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژی ایجاد شده، نمونه برداری شد. تغییرات مشاهده شده در بافت آبشش در طول دوره آزمایش شامل هایپرپلازیا، نکروز و پوسته پوسته شدن سلول های لاملای ثانویه، هایپرتروفی و جدا شدن پوسته لاملای ثانویه (اپیتلیال لیفتینگ)، خمیدگی لاملای ثانویه (کرلینگ)، فیوژن، چماقی شدن لاملای ثانویه، کوتاه شدن لاملای ثانویه و از بین رفتن کامل برخی لاملاهای ثانویه و همچینین آسیب های ایجاد شده در بافت کبد طی این 9 روز شامل واکوئله شدن هپاتوسیت ها، نکروز هپاتوسیت ها، نکروز هسته ای، زایش هپاتوسیت های جدید و آتروفی می باشند. نتایج بیان کننده افزایش شدت تغییرات در بافت آبشش با گذشت زمان می باشند در حالی که بافت کبد در روز پایانی به سمت ترمیم پیش رفته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p1789787 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!