کنترل مینوز مرکبات Phyllocnistis citrella با استفاده از روغن معدنی در مازندران و تاثیر آن بر فیتوزئیده های شکارگر

پیام:
چکیده:
در این بررسی تاثیر روغن معدنی و حشره کش ایمیداکلوپراید روی پروانه ی مینوز مرکبات، Phyllocnistis citrella Stainton (Lep: Gracillariidae) ، جمعیت کنه ی قرمز مرکبات Panonychus citri McGregor و کنه های شکارگر فیتوزئیده با یکدیگر مقایسه شدند. در آزمایش اول، میانگین تعداد دالان های بوجود آمده در هر برگ درختان مورد آزمایش توسط لارو مینوز مرکبات در تیمارهای روغن معدنی با غلظت 700 میلی لیتر در یکصد لیتر آب، ایمیداکلوپرید (چهار سی سی در دو لیتر آب) و شاهد به ترتیب 27/0، 37/0 و95/2 عدد ، درصد مرگ و میر لاروها به ترتیب 85/51، 83/37 و10/26 درصد و درصد لاروهای تبدیل شده به شفیره به ترتیب 09/47، 4/59 و 8/73 درصد بود. میانگین تعداد دالان های ایجاد شده در هر برگ در تیمارهای روغن معدنی با غلظت 900 میلی لیتر در یکصد لیتر آب، ایمیداکلوپراید (چهار سی سی در دو لیتر آب) و شاهد به ترتیب 09/0، 3/0 و96/2 عدد ، درصد مرگ و میر لاروها به ترتیب 57/77، 06/60 و10/26 درصد، درصد لاروهای تبدیل شده به شفیره به ترتیب 01/11 ، 23/36 و 32/75 درصد بود. در آزمایش دوم، میانگین تعداد تخم و مراحل مختلف رشدی Panonychus citri در سمپاشی با ایمیداکلوپراید در تمام تاریخ های نمونه برداری بطور چشمگیری بیشتر از روغن پاشی با روغن معدنی بود، از طرفی تعداد تخم و مراحل مختلف رشدی کنه های شکارگر فیتوزئیده در روغن پاشی با روغن معدنی بطور چشمگیری بیشتر از سمپاشی با ایمیداکلوپراید بود. نتایج نشان داد که روغن معدنی قادر به کنترل کافی مینوز مرکبات بوده و می تواند جایگزین آفت کش ایمیداکلوپراید در باغات مرکبات استان مازندران گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800614 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.