مطالعه سلولهای CD45RB مثبت در اندومتریوم زنان مبتلا به سقط خودبخودی مکرر

چکیده:
مطالعات اخیر نشان می دهد که فاکتورهای ایمونولوژیکی احتمالا در پروسه سقط مکرر دخالت قابل توجهی دارند. لکوسیت ها بعنوان سلول های صلاحیت دار ایمنی درصد عمده ای از سولهای استرومای اندومتریوم رحمی را تشکیل می دهند که نسبت آن در طی مراحل سیکل قاعدگی و دوران حاملگی تغییر می کند. هدف از این مطالعه مشخص شدن نقش ایمونولوژیکی جمعیت لکوسیتی (سلول های CD45RB مثبت) در بافت های دسیدوای زنان مبتلا به سقط مکرر (گروه آزمون) با استفاده از مقایسه این جمعیت سلولی در بافت های دسیدوای زنان در سقط درمانی (گروه شاهد)است تا روشن گردد آیا تفاوتی در توزیع و تعداد کل جمعیت لکوسیتی در این دو گروه وجود دارد.
مقاطع مختلف بافتی پارافینی از بافت های دسیدوای زنان مبتلا به سقط خودبخودی مکرر(30 نمونه پاتولوژیک) و سقط درمانی (30نمونه نرمال) در سه ماهه اول حاملگی تهیه و با آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی CD45RB بر علیه کل جمعیت لکوسیتی با روش ایمونوهیستو شیمیایی استرپت آویدین-بیوتین-پراکسیداز رنگ آمیزی شدند. سلولهای رنگ آمیزی شده با مارکر CD45RB) سلول های قهوه ای رنگ) در هشت فیلد میکروسکوپی با بزرگنمایی 400 شمارش شدند. آزمون آماری Z جهت مقایسه تعداد جمعیت های مختلف لکوسیتی در دو گروه آزمون و شاهد بکار برده شد.
رنگ آمیزی با مارکر CD45RB بر روی مقاطع بافت های نرمال و پاتولوژیکی نشان داد که اختلاف قابل توجهی در توزیع لکوسیت ها وجود ندارد بطوریکه لکوسیت ها در لابلای سلولهای استرومای دسیدوا بطور پراکنده توزیع شده اند و نیز توده هایی را در بین سلولهای استروما، اطراف عروق خونی و اطراف سلولهای اپی تلیال غدد تشکیل داده اند، ولیکن تعداد آنها در بافت های دسیدوای سقط مکرر در مقایسه با بافت های دسیدواری طبیعی کاهش قابل توجهی نشان داد(P=0.33). نتیجتا کاهش لکوسیتها در بافت های دسیدوای زنان مبتلا به سقط مکرر می تواند بیانگر نقش اساسی آنها در نگهداری و حفظ حاملگی باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p180257 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!