اثر زمان برداشت بر ویژگی های کیفی میوه پسته طی انبارمانی در دمای یخبندان

پیام:
چکیده:
پسته حاوی مواد غذایی فراوانی است که مقدار آن ها در مراحل مختلف رسیدن و تکامل مغز تغییر می کند. به دلیل ساختار فیزیکی و نبود روش های مناسب برای نگهداری میوه تازه، غالبا به صورت خشک استفاده می گردد و مصرف تازه خوری آن محدود به فصل برداشت است. در این بررسی روند تغییرات برخی شاخص های کیفی پسته رقم احمد آقایی در پنج مرحله از رشد و نمو میوه و انبارمانی آن درون پاکت های پلاستیکی پنج لایه در دمای زیر صفر و شرایط خلا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که ارزش تغذیه ای مغز، در طی رسیدن بهبود می یابد. مقدار چربی (%6/57) و پروتئین (%5/23) در مرحله چهارم و مقدار کربوهیدرات (%22/14) در مرحله پنجم برداشت بیشتر بود. اسیدهای چرب غیراشباع خصوصا اولئیک اسید با تکامل مغز به حداکثر مقدار (%04/58) رسید در حالی که اسیدهای چرب اشباع با پیشرفت بلوغ روند نزولی (%49/11) داشتند. در طی رسیدن مقدار نیتروژن مغز (%83/3) و پوست نرم (%41/1) برخلاف مقدار کلسیم مغز (mg/kg 149) و پوست نرم (mg/kg 73) روند صعودی داشت. نگهداری پسته های برداشت شده در دمای C°18- نشان داد از نظر پذیرش کلی بهترین امتیاز مربوط به پسته های برداشت شده در مرحله چهارم از برداشت بود هر چند آب گز شدن و تغییر طعم یکی از معایب دمای یخبندان می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1803474 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.