مشارکت مردمی در ساماندهی بافت های فرسوده

نویسنده:
پیام:
چکیده:

بی تردید مشارکت فعال مردم عامل بسیار تعیین کننده ای در فرایند نوسازی بافت های فرسوده بشمار می رود احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری بدون جلب مشارکت اجتماعی و دخالت دادن ساکنین این بافت ها و مراکز شهری در امور اجرایی و حتی تصمیم گیری و ایجاد فضایی توام با اعتماد و اطمینان حاصل نخواهد شد. در این میان افزایش فرسودگی و از بین رفتن مرغوبیت محدوده بافت های شهری بخصوص بخش مرکزی شهر خلخال باعث افزایش میزان مهاجرت افراد اصیل و بومی با توان اقتصادی مطلوب و جایگزین شدن آنان با افراد با توان اقتصادی پایین تر شده است. بنابراین توجه به امر مشارکت مردمی در احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری می تواند نقش موثر و سازنده ای داشته باشد. با توجه به موارد مطرح شده این تحقیق با استفاده از انواع شیوه های تحقیق اعم از اسنادی، مشاهده، مصاحبه و تحلیل داده ها، به دنبال این است که میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی های انجام شده در بافت مرکزی شهر خلخال تا چه حد بوده است و اینکه اصولا مشارکت مردم تا چه اندازه در پایداری و ارتقاء کیفی محدوده مورد مطالعه موثر می باشد، بر اساس نتایج به دست آمده توجه به امر مشارکت مردمی نقش اساسی در میزان موفقیت طرح های بهسازی بافت های فرسوده داشته و می تواند در پایداری بافت کمک کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804301 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!