شیوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاه های ایران (1380-1396): یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه
شیوع چاقی در جهان رو به افزایش بوده و نه تنها کشورهای درحال توسعه بلکه کشورهای صنعتی و توسعه یافته را درگیر کرده است، این مطالعه قصد دارد تا به بررسی شیوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاه های ایران از طریق یک مطالعه مرور سیستماتیک و متآنالیز اهمیت پیشگیری از آن را تذکر دهد.
روش بررسی
مطالعه حاضر با روش متاآنالیز انجام شد، مقالات مرتبط با موضوع موردبررسی از طریق جستجو در پایگاه های SID، Pubmed و Sciencedirect و Google scholar به دست آمد، ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص بررسی و تحلیل داده ها در نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis انجام شد.
نتایج
در 10 مقاله مورد بررسی، شیوع کلی شیوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاه های ایران 3 درصد (6/3-5/2 درصد: حدود اطمینان 95%) به دست آمد، بیشترین شیوع چاقی به دست آمده در دانشجویان در تهران با 3/9 درصد (1/15-6/5 درصد: حدود اطمینان 95%) (11) و کمترین شیوع چاقی به دست آمده در اردبیل با 1 درصد (4-4/0 درصد: حدود اطمینان 95%) به دست آمد.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه، گرچه شیوع چاقی در دانشجویان دختر بالا نبوده اما لازم است، توجه ویژه ای به اطلاع رسانی در مورد چاقی و ورزش دختران در دانشگاه ها مبذول گردد تا شرایط بیشتر شدن این شیوع فراهم نشود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
843 -852
لینک کوتاه:
magiran.com/p1806450 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.