اثر آدیپوران بر فعالیت کاسپاز 3، ماتریکس متالوپروتئینازهای 2، 9 و آنژیوژنز در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی

چکیده:
مقدمه
امروزه استفاده از سلول های بنیادی یک گزینه ی مناسب جهت درمان بسیاری از بیماری ها می باشد، اما بقای پایین و تعداد کم سلول های بنیادی پیوند شده، مهم ترین مانع در سلول درمانی می باشند. در سال های اخیر، پیش تیمار سلول های بنیادی با ترکیبات شیمیایی و دارویی، کارایی این سلول ها در درمان را افزایش داده است. در این مطالعه، اثر آدیپوران (AdipoRon)، آگونیست گیرنده ی آدیپونکتین، بر فعالیت کاسپاز 3، آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز-2 (Matrix metalloproteinases-2 یا MMP-2)، MMP-9 و آنژیوژنز در Mesenchymal stem cells (MSCs) مشتق از مغز استخوان موش صحرایی بررسی گردید.
روش ها
MSCs با غلظت های مختلف آدیپوران به مدت 24 ساعت تیمار گردیدند. بیان ژن های عامل رشد اندوتلیال عروقی (Vascular endothelial growth factor یا VEGF)، آنژیوپویتین-2 (Angiopoietin-2 یا Ang-2) و Ang-4 با استفاده از Real-time polymerase chain reaction (Real-time PCR) اندازه گیری گردید. فعالیت آنزیم های MMP-2 و MMP-9 با روش زایموگرافی بررسی شد. اندازه گیری فعالیت کاسپاز 3 از طریق آزمون آنزیمی ارزیابی شد.
یافته ها
نتایج Real-time PCR نشان داد که آدیپوران بیان VEGF را به طور قابل ملاحظه ای نسبت به گروه شاهد افزایش داد، اما تاثیری بر بیان ژن های Ang-2 و Ang-4 نداشت. فعالیت MMP-2 و MMP-9 در نمونه های تیمار شده با آدیپوران نسبت به نمونه ی شاهد افزایش داشت. فعالیت کاسپاز 3 در سلول های تیمار شده با آدیپوران در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت.
نتیجه گیری
بر اساس یافته های این مطالعه، احتمال می رود پیش تیمار MSCs با آدیپوران قبل از پیوند، بتواند بقا و مهاجرت این سلول ها را از طریق افزایش بیان VEGF، افزایش فعالیت MMP-2 و MMP-9 و مهار فعالیت آنزیمی کاسپاز 3 بهبود دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1810508 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.