تحلیلی عارفانه از مجموعه آثار آلدا مرینی

چکیده:
آلدا مرینی درمیان شعرای معاصر ایتالیا از جایگاه خاصی برخوردار است. ویژگی شعر او در این است که خواننده را به شناخت وجهه ای جهانی از ادبیات ره نمون می کند. شاعر سعی دارد به واسطه شعر جامعه معاصر را که از حقیقت فاصله گرفته است محکوم و به آن اعتراض کند. او مدافع ضعفا و آن دسته از افرادی است که به حاشیه رانده شده اند و در این راه بدون هیچ گونه هراسی تعهد خود را به پیش می برد. اشعار او از مفاهیم معنوی و روحانی آکنده است و از این حیث با موضوع صوفی گری که از مباحث فرهنگی و ادبی موردعلاقه ایرانیان است قرابت خاصی دارد. پژوهش حاضر سعی دارد، باتوجه به ساختار و مفهوم شعر عارفانه و صوفیانه، اشعار آلدا مرینی را تجزیه و تحلیل کند. اگرچه مقایسه شعر شعرای مختلف باتوجه به جهان بینی حاکم بر آن ها دشوار است، در پژوهش حاضر این فرصت دست داده است که اثر مرینی با منطق الطیر عطار نیشابوری کنار هم قرار داده شوند تا بن مایه های فکری دو شاعر آشکار شود که آنان را واداشته است با شوق تمام در جست وجوی حقیقت باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
73 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1840723 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!