پیش بینی سیاست تقسیم سود با استفاده از مدل های شبکه عصبی تک متغیره و چند متغیره

چکیده:
پیش بینی سود از دیرباز موردتوجه پژوهشگران بوده است. علاوه بر این یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان پیش بینی سیاست تقسیم سود شرکت ها است. در این راستا، در پژوهش حاضر با آگاهی از موفقیت نسبی مدل های خطی و رگرسیونی در رضایت پژوهشگران در پیش بینی برخی مسائل مالی نظیر سیاست تقسیم سود و با استفاده از مدل های تک متغیره و چند متغیره شبکه عصبی، به پیش بینی سیاست تقسیم سود در 183 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 شامل 915 سال-شرکت پرداخته ایم. متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش بر اساس الگوی پژوهش مارش و مرتون (1987) انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از شبکه های عصبی چندمتغیره نسبت به مدل شبکه عصبی تک متغیره، در پیش بینی سیاست تقسیم سود، قدرت پیش بینی را افزایش می دهد؛ بنابراین بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سهامداران، سرمایه گذاران برای پیش بینی سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از شبکه های عصبی مصنوعی چندمتغیری استفاده کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
169 -184
لینک کوتاه:
magiran.com/p1845317 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.