بررسی تاثیر سولفات منیزیم بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر نژاد ویستار

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
منیزم (Mg2+)، دومین عنصر فراوان (بعد از پتاسیم) در سلول است و نقشی مهم در عملکردهای زیستی مختلف، شامل چرخه سلولی، تنظیم فعالیت کانال ها، فعالیت ATPase، تنظیم متابولیک و غیره ایفا می کند.کمبود منیزیم منجر به افزایش وقوع بیماری قلبی عروقی، شامل افزایش فشار خون، سکته مغزی و آترواسکلروز، و اختلالات دستگاه گوارش، مانند از دست دادن اشتها، حالت تهوع و استفراغ می شود. با در نظر گرفتن فعالیت آنتی اکسیدانی منیزیم و نقش استرس اکسیداتیو در پاتوفیزیولوژی تشنج، در مطالعه حاضر اثر سولفات منیزیم بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول (PTZ) در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار بررسی گردید.
مواد و
روش بررسی
تحقیق از نوع تجربی است. موش های صحرایی به صورت تصادفی به 8 گروه تقسیم گردیدند: کنترل سالم، تجربی سالم (دریافت کننده روزانه 05/0، 1/0 و 2/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن سولفات منیزیم به صورت گاواژ)، کنترل بیمار (تزریق درون صفاقی 35 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن پنتیلن تترازول)، تجربی بیمار (دریافت کننده روزانه 05/0، 1/0 و 2/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن سولفات منیزیم به صورت گاواژ همراه با پنتیلن تترازول) . تیمار سولفات منیزیم (05/0، 1/0 و 2/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن) 5/1 ساعت پیش از دریافت اولین دوز پنتیلن تترازول آغاز گردید و تا 28 روز ادامه یافت. موش های صحرایی در روز 29 کشته شدند و پارامترهای استرس اکسیداتیو، فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پر اکسیداز (GPX) و مالون دی آلدئید (MDA) در هموژن بافت کبدی اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک عاملی ارزیابی گردیدند.
یافته ها
تیمار با سولفات منیزیم (1/0 و 2/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن) میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، شامل سوپر اکسید دیسموتاز ، کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز را افزایش داده، در حالی که میزان فعالیت مالون دی آلدئید را کاهش داده است (05/0 p<).
نتیجه گیری
به نظر می رسد که سولفات منیزیم احتمالا منجر به اصلاح پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش میزان رادیکال های آزاد شده و نهایتا در ایجاد محافظت در برابر استرس اکسیداتیو القا شده با پنتیلن تترازول موثر می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1850105 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.