ارزیابی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی در بهره برداری از سیستم های چندمخزنه و معرفی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده

چکیده:
در نوشتار حاضر، الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی (C F O) به منظور بهره برداری بهینه از سیستم های چندمخزنه ارزیابی شده است. به دلیل ضعف الگوریتم مذکور در حل مسائل بهره برداری، تغییراتی در آن ایجاد و الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده (R C F O)پیشنهاد شده است. در ابتدا، یک مسئله ی 4 مخزنه بهینه سازی شد. تابع هدف مسئله با استفاده از روش های C F O و R C F O به ترتیب 0٫45 و 0٫01 درصد اختلاف با بهینه ی مطلق دارند. پس از موفقیت الگوریتم R C F O در حل سیستم 4 مخزنه، یک سیستم 10 مخزنه انتخاب شد. تابع هدف به دست آمده از الگوریتم های C F O و R C F O به ترتیب 7٫1 و 0٫13 درصد اختلاف با بهینه ی مطلق دارند. باتوجه به موفقیت الگوریتم R C F O در حل سیستم 4 و 10 مخزنه می توان نتیجه گرفت که الگوریتم R C F O، پتانسیل مناسبی جهت کاربرد در حل مسائل پیچیده ی بهره برداری از سیستم های چندمخزنه ی واقعی دارد.
نوع مقاله:
یادداشت پژوهشی
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p1853450 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!