چند شکلی 135 G>C ژن RAD51 و استعداد ابتلا به سرطان سینه در زنان منطقه ی شمال غرب ایران

چکیده:
زمینه و هدف
سرطان سینه یکی از علل اصلی مرگ و میر در میان زنان ایرانی است. پروتئین RAD51 انسانی، نقشی مرکزی در ترمیم نوترکیبی همولوگ شکست های دو رشته ای DNA ایفا می کند و برای حفظ ثبات ژنوم ضروری است. اخیرا نشان داده شده است که یک چندشکلی تک نوکلئوتید (SNP) در منطقه ′5 غیر کدشونده ی ژن RAD51 (RAD51 135G˃C) خطر ابتلا به سرطان سینه را تغییر می دهد. هدف مطالعه حاضر، یافتن رابطه ی SNP مذکور با خطر ابتلا به سرطان سینه در میان زنان ترکی-آذری ایرانی است.
مواد و روش ها
این مطالعه بر روی 127 بیمار مبتلا به سرطان سینه و 125 نمونه ی شاهد انجام شد. DNA ژنومی با استفاده از روش استاندارد استخراج و چندشکلی RAD51 135G>C با استفاده از روش PCR مبتنی بر چند شکلی طولی قطعات برشی، مشخص گردید. ژنوتیپ ها با انجام توالی یابی تایید شدند و نهایتا نتایج مورد بررسی آماری قرار گرفتند.
یافته ها
فراوانی ژنوتیپ های CC، CG و GGچندشکلی G>C 135 ژن RAD51 در گروه شاهد به ترتیب 1.61%، 20.16٪ و 78.22٪ و در افراد بیمار به ترتیب 2.36٪، 24.40٪ و 73.22٪ بودند. بررسی آماری نتایج نشان داد که بین گروه های بیمار و شاهد تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که بین چندشکلی G>C 135 ژن RAD51 با خطر ابتلا به سرطان سینه در جمعیت آذری ایرانی همراهی وجود ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
167
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865672 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.