طراحی و ارزیابی یک کیت جدید جهت شناسایی سریع استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه های گلو

چکیده:
زمینه و هدف
استرپتوکوکوس پیوژنز شایع ترین عامل باکتریایی فارنژیت است. بیماران مبتلا به گلودرد استرپتوکوکی باید به سرعت با آنتی بیوتیک های مناسب درمان شوند. در صورت عدم درمان مناسب عوارضی از قبیل تب روماتیسمی و گلومرولونفریت حاد ایجاد خواهد شد. همچنین مصرف نابجای آنتی بیوتیک نیز باعث ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی می شود. روش استاندارد جهت تشخیص استرپتوکوکوس پیوژنز، کشت سواب گلو است که وقتگیر می باشد. بنابراین ابداع یک کیت جدید، ارزان، سریع و مناسب جهت تشخیص استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه های گلو حائز اهمیت ویژه می باشد.
مواد و روش ها
در این پژوهش یک کیت جدید به منظور تشخیص سریع استرپتوکوکوس پیوژنز طراحی گردید. 24 جدایه استرپتوکوکوس پیوژنز با تست لاتکس آگلوتیناسیون و کیت جدید بررسی شدند. با در نظر گرفتن نتایج روش لاتکس آگلوتیناسیون، حساسیت و اختصاصیت کیت جدید محاسبه شد. همچنین جهت بررسی اثر کیت جدید بر فلور نرمال گلو، 30 نمونه از دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) به دست آمد.
یافته ها
24 جدایه با روش لاتکس آگلوتیناسیون به عنوان استرپتوکوکوس پیوژنز تشخیص داده شد. با استفاده از کیت جدید نیز همان نتایج به دست آمد (κ = 1). حساسیت و اختصاصیت کیت جدید به ترتیب 100% و 100% بودند. رشد فلور نرمال گلو در خانه دوم پلیت سه خانه مهار شد.
نتیجه گیری
کیت جدید زمان و هزینه لازم جهت تشخیص استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه های گلو را کاهش می دهد. همچنین می تواند امکان درمان سریع با آنتی بیوتیک های مناسب را فراهم کند و از مقاومت آنتی بیوتیکی و عوارض حاصل از مصرف نابجای آنتی بیوتیک و همچنین از ایجاد تب روماتیسمی و گلومرولونفریت حاد جلوگیری کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
229 -236
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865686 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.