تاثیر ترومبولیز پیش بیمارستانی بر روی مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
با توجه به نقشی که درمان سریع تر ترومبولیز می تواند در کاهش مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد داشته باشد، این مرور سیستماتیک و متاآنالیز با هدف تعیین تاثیر ترومبولیز پیش بیمارستانی در مقایسه با ترومبولیزی که در داخل بیمارستان انجام می شود، بر روی مورتالیتی کوتاه مدت بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز با جستجوی سیستماتیک در پایگاه های Pubmed، Web of science، Cochrane، Embase بدون محدودیت زمانی و زبانی با کلیدواژه های مرتبط انجام شد. مقالات به دست آمده به نرم افزار Endnote منتقل شد. درجستجوی اولیه، تعداد 223 مقاله یافت شد که در پایان 10 مقاله وارد مرحله ارزیابی کیفیت شدند. ارزیابی کیفیت با استفاده از چک لیست استاندارد JADAD برای مطالعات مداخله ای و چک لیست Newcastle Ottawa Scale برای مطالعات کوهورت انجام شد. برای آنالیز داده ها از نسخه شماره دو نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis استفاده شد.
یافته ها
در کل تعداد نمونه وارد شده در این مطالعه 4291 نفر در گروه پیش بیمارستانی و 4730 نفر در گروه بیمارستانی بودند. از نظر کیفیت مطالعات، 3 مطالعه کارآزمایی بالینی و هر سه مطالعه کوهورت نیز از کیفیت خوب برخوردار بودند. متاآنالیز انجام شده نشان داد استفاده از ترومبولیتیک در هنگام شروع علائم و قبل از انتقال بیمار به بیمارستان، شانس مورتالیتی را 36 درصد کاهش می دهد (91/0-45/0:CI95% 64/0=OR).
استنتاج: ترومبولیز پیش بیمارستانی توسط تکنسین فوریت ها می تواند سبب کاهش مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
170 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874094 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.