اصلاحیه: نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده

پیام:
چکیده:
در مقاله فوق که در شماره 162 تیر 1397 در دوره 28 این نشریه منتشر شده بود، مرتبه علمی خانم فریده اقدام پور و کد طرح پژوهشی در قسمت سپاسگزاری اشتباه چاپ شده بود، اصلاح گردید.
سپاسگزاری
مقاله حاضر بر گرفته از طرح پژوهشی به شماره 9651 با کد اخلاق IR.SHMU.REC.1396.49 و با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد. بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و تمامی پژوهشگران و نویسندگان مقالات استفاده شده در این مطالعه، تشکر و قدردانی می شود.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
214 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874101 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.