شناسایی آمین های آروماتیک پیش ماده رنگ در رنگ مو با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

پیام:
چکیده:
رنگ موهای دائمی محصولاتی پرکاربرد و حاوی تعداد زیادی مواد حساسیت زا هستند. نشانه گذاری صحیح بر روی بسته بندی این محصولات به منظور فراهم کردن اطلاعات درخصوص محتویات آن اهمیت دارد. پیش ماده رنگ موجود در این رنگ مو ها عموما آمین-های آروماتیک شامل مشتقات فنیلن آمین سولفوریک اسید یا اسید پارافنیلن دی آمینو سولفوریک هستند. با مطالعات انجام شده روی حد واسط ها واکنش های حساسیتی به آمینوفنل ها و 1، 4- بنزودی آمین ها گزارش شده است، حتی سمیت و سرطان زایی برخی نیز مشاهده شده است. این مطالعه با هدف شناسایی 6 ترکیب از آمین های آروماتیک به کار رفته در رنگ موهای تجاری توسط 4 سیستم حلالی و 2 افشانه آشکارساز با روش کاربردی و سریع کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) انجام شد. میزان حرکت لکه رنگی مربوط به آمین های آروماتیک مورد بررسی و مواد مرجع به وسیله فاز متحرک بر روی فاز ثابتRf ، با هم مقایسه شدند، آزمون بر روی 6 نمونه رنگ موی تجاری انجام شد و نتایج نشان داد که هر نمونه حاوی 3 تا 5 ترکیب از آمین های آروماتیک مورد بررسی بودند، برتری این روش در مطالعه حاضر با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) مقایسه شد و برای اعتبارسنجی روش مورد استفاده چهار آزمایشگاه شرکت کردند، اعتبارسنجی نتایج نشان داد که تجدیدپذیری بین آزمایشگاهی این روش مناسب است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1877303 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.