رویکردی برای تعیین سیاست‎های مناسب نگهداری و تعمیرات چند محصولی با استفاده از شبیه‎سازی و تصمیم گیری چندمعیاره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
بهره‎ مندی از سیاست‎ های مناسب می‎ تواند کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات (نت) را به همراه داشته باشد. در روش‎ های مرسوم برای انتخاب سیاست‎ های مناسب نت در فرایندهای چند محصولی، تنها یک سیاست برای کل خطوط تولید در نظر گرفته می‎ شود. هدف پژوهش پیش رو، ارائه یک روش تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر نتایج شبیه سازی کامپیوتری به‎ منظور انتخاب بهترین سیاست نت برای هر یک از خطوط تولیدی است.
روش
به تعداد سیاست‎ های‎ نت و با توجه به پارامترهای هر یک از خطوط تولیدی، مدل شبیه سازی ساخته می‎ شود. نتایج اجرای مدل شبیه‎ سازی، مقادیر هر یک از معیارهای نت خط تولید را ارائه می‎ دهد. با استفاده از روش تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه (ANP) و Vikor، سیاست‎ های نت رتبه‎ بندی و سیاست برتر هر یک از خطوط تولیدی انتخاب می‎ شود.
یافته ها
نتایج پژوهش، کارایی بسیار خوب روش جدید را نسبت به روش های مرسوم نشان داد؛ زیرا در یک واحد تولیدی چند محصولی، عملکرد تجهیزات در خطوط تولیدی مختلف با یکدیگر متفاوت است و به روش‎ های نت جداگانه‎ ای نیاز دارد؛ به طوری که ممکن است یک سیاست معین در یک دوره برای مجموعه ای از تجهیزات مناسب بوده و در دوره‎ ای دیگر موثر نباشد. نتایج به‎ دست آمده، بر اساس یک مطالعه موردی در یک واحد صنایع غذایی ایرانی است.
نتیجه گیری
انتخاب سیاست متفاوت نت برای خطوط مختلف تولیدی، کارایی خطوط را بالاتر برده و هزینه های تولیدی را کاهش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
279 -296
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882079 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.